Kaptena

Hem / Kunskap

KlaraBo grundades 2017 i Malmö av Bolagets VD Andreas Morfiadakis och styrelseledamöterna Mats Johansson och Anders Pettersson. Verksamheten inleddes med att utveckla ett eget boendekoncept, KlaraBo-hus, som består av nyproducerade hyreslägenheter med rimliga hyror genom kostnadseffektivitet och ytsmarta lösningar. Nu går bolaget till börsen.

Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

Fastighetsportföljen, med ett marknadsvärde om 7 405 miljoner kronor per den 30 september 2021, består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion.

KlaraBo är ett renodlat bostadsfastighetsbolag, men har även en mindre andel kommersiella ytor och samhällsfastigheter. Bolaget är verksam på nyproduktionsmarknaden av bostäder genom byggnation av egenutvecklade KlaraBohus, vidare utvärderar KlaraBo fortlöpande fastighetsförvärv. KlaraBo är verksamt i hela Sverige, från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr. 

En viktig och värdeskapande del i KlaraBos verksamhet och tillväxt är investeringar i det befintliga beståndet och utveckling av projektportföljen. Inom fastighetsbeståndet bedöms cirka 3 500 lägenheter ha hyrespotential genom standardhöjande renoveringar. Det motsvarar cirka 66 procent av de icke nyproducerade lägenheterna. KlaraBo har hittills färdigställt tre nyproduktionsprojekt med totalt 164 lägenheter, varav samtliga har varit fullt uthyrda innan färdigställande.

KlaraBo noteras på Nasdaq Stockholm den 2 december 2021.

Källa: Avanza

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *