Kaptena

Hem / Kunskap

Företag som är aktuella med noteringar är Mahvie Minerals, Sampo, SPACtvå, LumenRadio och Triona.

Sampo – Ett försäkringsbolag med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och de Baltiska länderna. Sampo är noterat i Finland men ska parallellnotera sig på Nasdaq Stockholm under andra halvan av november.

SPACtvå – Ett SPAC-bolag som inom 24 månader från notering ska förvärva ett eller flera onoterade bolag, med fokus på lönsamma bolag i Norden med ett bolagsvärde på 100-500 Mkr. Teamet bakom denna SPAC är inte helt oväntat samma som framgångsrikt noterade SPACett. Gör nu en noteringsemission på 25 Mkr och noteras på Spotlight den 9 december.

LumenRadio – Ett teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT-applikationer. Meddelade i veckan att de ska notera sig på First North under december och inför det göra en IPO bestående av en emission på 50 Mkr och befintliga aktier för 165 Mkr. Grenspecialisten, Andra AP-fonden, Creades, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Fonder har åtagit sig att förvärva aktier. Noteras på First North i december.

Triona- Ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning. Företaget har tidigare varit noterat på Pepins Alternativa listan, men ska under senare delen av fjärde kvartalet notera sig på NGM Nordic SME.

Källa: nyemissioner.se