Kaptena

Hem / Kunskap

Svenska Fribrevsbolaget tar in pengar och siktar på notering

Svenska Fribrevsbolaget – som samlar svenskarnas tjänstepensioner på sin försäkringsplattform – håller på att ta in 25 miljoner kronor. En notering kan bli aktuell inom ett till två år, enligt Di Digital

Fribrev är pensionsförsäkringar som inte längre får nya inbetalningar, ofta på grund av att personen bytt jobb och fått en ny tjänstepension. Svenska Fribrevsbolaget (SBF) samlar in dessa fribrev och erbjuder nya placeringar på ett eget fondtorg, med målet att sänka kundernas avgifter.

Lägre avgift – en konkurrensfördel
En genomsnittskund hos Svenska Fribrevsbolaget betalar 1,23 procent av sitt förvaltade kapital i total avgift om året. SBF återbetalar alla provisioner som de får till sina kunder vilket innebär att kunderna sänker sin avgift med 0,5 procentenheter eller med 130 000 kronor i lägre avgifter fram till pension, enligt SBF. Bolaget har cirka 1,4 miljarder under förvaltning.

SFB:s grundare Nicklas Hellberg och Mattias Fellenius skriver i memorandumet:

”Vårt löfte till våra kunder förblir enkelt – högre pension! Ett löfte vi hittills har infriat. Förutom att hjälpa våra kunder att samla ihop sina utspridda fribrev ger vi dem låga avgifter genom att all fondprovision som fondbolagen betalar till SFB oavkortat återförs till kunderna. Att vi återför fondprovision bidrar till att öka kundernas framtida pension. Men lika viktigt är det att SFB och kunderna har samma mål, att kunderna ska välja fonder som ger en så hög pension som möjligt.

Emission på 25 miljoner
Nyemissionen på 25 miljoner kronor genomförs i SFB Partners som värderas till 59,4 MSEK pre-money. Värderingen grundas på SFB Partners ägande i målbolaget som i sin tur genomförde en emission i mars och som efter den emissionen värderas till drygt 430 miljoner kronor.

”Vi är väl positionerade för att ta en stark ställning på den svenska försäkringsmarknaden, som är under stor förändring. Vi har en framtidssäkrad affärsmodell, som ligger helt rätt i tiden när en av de största svenska marknaderna, pensionsmarknaden, nu har öppnats upp tack vare ny lagstiftning. Vi vänder oss mot slutkund och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på vårt kunderbjudande. Med det nya kapitalet stärker vi upp vår solvens för att kunna stödja nuvarande tillväxttakt och göra de investeringar i IT och marknadsföring som vi ser som nödvändiga”, säger Svenska Fribrevsbolagets VD Nicklas Hellberg i ett pressmeddelande.

Läs Svenska Fribrevsbolagets memorandum