Kaptena

Hem / Kunskap

”Vår vision är att digitalisera hela det onoterade ekosystemet”

Lanseringen av ISK år 2012 var startskottet för Kaptena.
Kaptenas VD och grundare Jesper Strandberg – som då arbetade som ekonomijournalist – ställde sig då frågan: Varför ska man inte kunna investera i onoterat med samma förutsättningar som i ISK?

– När ISK:n slog igenom började jag fundera på den orättvisa som det innebär att man inte fick äga onoterade tillgångar i en schablonbeskattad miljö som ISK är ett exempel på. Varför ska alla som väljer att stötta mindre onoterade bolag att utvecklas inte ges samma möjligheter som de som investerar på börsen?, berättar Jesper Strandberg

På spararnas sida
Jesper Strandbergs frågeställning var en naturlig följd av att han alltid har stått på spararnas sida som journalist i 20 år. Han har arbetat med fonder och fondsparande – och verkat för spararnas bästa – på bland annat Aktiespararna och Avanza.

Jesper visste att traditionella livförsäkringsbolag fick äga onoterade bolag. Han lusläste lagstiftningen som styr traditionella livförsäkringsbolag. Jesper kom fram till att eftersom depåförsäkringar följer samma lagstiftning som traditionell livförsäkring så borde även det vara tillåtet att äga onoterade värdepapper i depåförsäkring.

Finansinspektionen sa ja
För att kontrollera om han hade rätt ringde Jesper till Finansinspektionen (FI).

– FI svarade att jag hade rätt! Nu visste jag att Kaptena sannolikt skulle bli verklighet och att vi skulle kunna bidra till att underlätta kapitalanskaffningen för entreprenörer och samtidigt förbättra kalkylen för investerarna.

Men det återstod några pusselbitar. Dit räknades till exempel frågorna om att lagen om avkastningsskatt måste kombineras med försäkringsrörelselagstiftningen, vilket kräver att värdering av onoterade värdepapper måste ske till verkligt värde, alltså till marknadsvärde. Även här hittade han en lösning och presenterade sin idé för Futur (tidigare Danica) som han hade bollat frågan med tidigare.

– Efter ett antal mötet förstod Futur att detta var en stor möjlighet och ville mer än gärna starta ett samarbete. Jag sa upp mig från Avanza och startade Kaptena.

”Kapsure – ”ISK” för onoterat
Jesper kontaktade sitt nätverk av investerare och Kaptena såg dagens ljus hösten 2014. Marknadsföringen skedde med pay offen: Kaptena – ”ISK” för onoterat. Kunderna började strömma till redan efter någon månad.

– Sedan dess har det rullat på i allt snabbare takt. Men jag är en försiktig entreprenör och vi har successivt expanderat och idag är vi nästan 20 medarbetare. Idag jobbar vi med ytterligare två försäkringsbolag, Nordnet och Idun och ett 15 olika depåinstitut, till exempel SEB, Alpcot, Danske Bank, Strivo, Coeli, Pensum, Ålandsbanken, JRS och Mangold.

– Vår vision är att vi ska digitalisera hela det onoterade ekosystemet. Vi har kommit en bra bit på väg med lanseringen av Kapclear – Den smarta aktieboken, och dessutom har vi en rad nya tjänster på gång.

Kaptenas historik

 • 2014 – Kaptena grundas av Jesper Strandberg
 • 2014 – Samarbete med Futur (fd Danica)
 • 2016 – 500 miljoner i AUA (Asset Under Administration)
 • 2017 – 1 miljard i AUA
 • 2018 – 500 kunder
 • 2019 – Samarbete med Nordnet
 • 2020 – 5 miljarder i AUA
 • 2020 – 1 000 kunder
 • 2021 – Samarbete med Idun
 • 2021 – 15 miljarder i AUA
 • 2022 – 2 000 kunder
 • 2022 – Kapclear lanseras